Otoskleroz Hastalığının Tanısı

29 July, Sunday, 2012 Posted by Dr.Murat Enöz

 

Otoskleroz hastalığında tanı, hastadan alınan anamnez sonrası yapılan fizik muayene, odyometrik testler, diyapozon testleri ve bazen de birlikte istenilebilen görüntüleme yöntemleri sonrası konulmaktadır.

Otosklerozlu hastalarda klasik olarak beklenen muayene ve test sonuçları aşağıdaki gibi özetlenilebilir:

 

Normal kulak zarı muayenesi
Schwartze (Flamingo Kırmızılığı) Belirtisi: Kulak zarının iç tarafındaki promontoriumun üzerinde, hiperemiye bağlı pembe röfle (hastalığın aktif döneminde ortaya çıkar).
Diyapozon testleri: Rinne (-), Weber patolojik kulağa lateralize olur. Gelle testi sonucu: patolojik.
Odyometri sonucu: İletim tipi, Mikst tip ya da Sinisel tip işitme kaybı olabilir.
İmpedansmetri: Normal (bazen de "As" tip) timpanogram eğrisi yanında, prob olan kulakta ipsi ve kontrateral stapes refleksi alınamayabilir.
Röntgenogram: Normal mastoid aerasyon izlenir.

 

 

Odyometri sonucunda otoskleroz hastalığına özel bir bulgu saptanılabilir. Odyogramda 2000 Hz’de kemik eşiklerindeki artmaya bağlı olarak belirginleşen bir çentik izlenilebilir, buna “Carhart Çentiği” denilmektedir.

 

 

 

 

 Patolojik incelemelerde HE boyamalarda otoskerotik odaklar bazofilik olarak boyanırlar. Bu görünüme “Mavi Manşet (Blue Mantle)” denir. Otoslerozun erken bulgularındandır.

 

 

 

Otoskleroz Hastalığı İle Karışabilen Hastalık ve Durumlar (Ayırıcı Tanı)

 Kemikçik zirde kopukluk olması
Konjenital üzengi kemiği fiksasyonu
Örs kemiğinin başında fiksasyon olması
Paget Hastalığı
Osteogenezis İmperfekta Hastalığı